Новини

Загальні відомості

Запрошуємо до навчання на освітній програмі «Соціально-політична етика та теологія»

Запрошуємо абітурієнтів до вступу на унікальну освітню програму «Соціально-політична етика та теологія». Вона передбачає магістерський рівень (заочна форма) та рівень курсової підготовки (курси підвищення кваліфікації та сертифікатна програма – тільки заочна форма).

Програма розроблена та реалізується Національним педагогічним університетом ім. М.П. Драгоманова та Християнським навчально-дослідницьким центром «Реаліс», за участю фахівців з Теологічної семінарії «Альянс», Пеппердинського та Оксфордського університетів.

Мета програми: сформувати мережу фахівців, які будуть рушіями змін у власній країні. Спираючись на цінності християнської віри, вони розвиватимуть ефективні форми взаємодії як всередині релігійного середовища, так і у суспільстві загалом. Теологічні основи розуміння світу разом з етичними нормами та практичними знаннями, допоможуть по-новому подивитись на світ та власну роль у ньому.

Дати вступної кампанії: 11-20 липня 2016 року (для вступу в магістратуру), 25 серпня – 10 вересня 2016 року (для вступу на курсову підготовку).

Форма навчання: заочна

Термін навчання: 2 роки

Вартість навчання на 2016-2017 навчальний рік затверджується Ректором Університету та розміщується на офіційному сайті НПУ (розділ «Абітурієнт 2016» – «Вступна кампанія» – «Вартість і державне замовлення»).

Перелік предметів та викладачів ви можете переглянути тут

За умови успішного виконання всіх вимог та навчального плану програми, випускнику буде присвоєно ступінь магістра, і видано диплом державного зразка з зазначенням кваліфікації «Магістр релігієзнавства. Науковий співробітник. Викладач релігієзнавчих дисциплін. Аналітик суспільно-політичних процесів» (галузь знань 0203 - гуманітарні науки, спеціальність 031 - релігієзнавство). У випадку курсової підготовки – сертифікат НПУ ім.М.П. Драгоманова про підвищення кваліфікації або сертифікат Центру дослідження релігії НПУ ім. М.П. Драгоманова та ХЦ «Реаліс» за спеціалізацією «Політична теологія».

Вимоги до рівня освіти вступників: на навчання для здобуття ступеня магістра приймаються особи з освітою не нижче рівня бакалавра (для підвищення кваліфікації – не нижче рівня молодшого спеціаліста, для сертифікатної програми – загальної середньої освіти).

До участі у вступному конкурсі допускаються також особи з дипломами духовних та іноземних навчальних закладів, з умовою проходження процедури визнання Вченою Радою НПУ ім.М.П. Драгоманова.

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до українського законодавства, вступники мають права перехресного вступу (вступу до магістратури за іншою спеціальністю, ніж бакалаврат) та внутрішньої академічної мобільності (навчання у виші, відмінному від постійного місця навчання).